Een gewaarschuwd mens…

“Hacken.” Wat een heerlijk woord voor de hedendaagse computerfreak! We haten het, maar tegelijkertijd bewonderen we ook de lef en het doorzettingsvermogen van de vele hackers over de hele wereld. Het staat buiten kijf, dat hetgene wat hackers doen, illegaal is. Wanneer we bijvoorbeeld zien, dat hackers maanden lang bij een bedrijf data aftapten, dan is dit schrikbarend. Mijn eerste reactie zou dan ook zijn, dat deze gasten opgepakt dienen te worden. Maar zijn hackers niet ook een verrijking in onze samenleving?

Hackers-With-An-Agenda

Tegenwoordig worden ze door het Openbaar Ministerie meer en meer crimineel genoemd, terwijl ze ook de gebrekkige internetbeveiliging van verschillende bedrijven blootleggen. We moeten ze dus ook enigszins dankbaar zijn. Nadat een bedrijf gehackt is, worden er extra maatregelen genomen om daadwerkelijk bedreiging van bijvoorbeeld terroristen tegen te gaan. Mijn bedoeling is dus ook niet om het hacken te verheerlijken, maar ook een nuance aan te brengen in deze materie. Laten we dus met zijn allen realistisch naar onze beveiliging kijken. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.