Lärplattform något användbart inom skolan

Det har aldrig varit så lätt som nu för föräldrar till barn som går i skolan. Lärplattformar är det nya normala där du som förälder kan följa dina barns utveckling där. Med hjälp av en app kan du få uppdateringar från lärare i form av bedömningar, analyser och planering.

Du kan ta del av dina barns skolgång på ett mycket smidigt och bra sätt och du har en bättre översikt än tidigare. Innan lärplattformar fanns var det genom föräldrasamtal som du fick uppdateringar om barnens skolgång. Nu hittar du allt på ett och samma ställe, bara ett par klick bort. Du kan dagligen gå in på appen och se hur planeringen för veckan ser ut.

Som lärare underlättar lärplattformar ditt arbete

Om du som lärare använder lärplattformar effektivt i ditt arbete kommer det att ge dig mer tid till att fokusera på varje enskild elevs utveckling. Det frigör även mer tid för tid att fokusera på undervisning.

För att kunna använda en lärplattform som ett bra hjälpmedel arbete gäller det att hitta rätt plattform. Till exempel https://www.infomentor.se/ är en som skolorna kan använda. Alla barn ska få de absolut bästa förutsättningarna i skolan och därför är lärplattformar något som alla skolor bör satsa på.