Vanliga frågor om digitala pass – allt du behöver veta

Vad kommer det att kosta med ett digitalt pass?Idag kostar ett pass 350 kronor, och ett digitalt beräknas kosta lite mer. Det ska då gälla för fem år.

Varför finns det inte digitala pass redan nu?

Man håller på att ta fram en teknisk lösning, men är inte riktigt färdig. Eftersom ett pass är en handling som ska kunna visa en persons identitet är det väldigt viktigt att informationen är säker och hålls privat, samtidigt som det måste kunna vara möjligt att lagra den information som behövs. Dels handlar det om personuppgifter och foto, och även fingeravtryck. Det måste också vara möjligt att avgöra om någon skapat ett falskt pass, och det ska helst vara i stort sett omöjligt att göra det.

Finns det digitala pass i andra länder redan nu?

Man håller på att utveckla den formen av pass, framför allt är det i Storbritannien där ett passföretag håller på att utveckla de tekniska lösningarna som ska göra digitala pass möjliga. Företaget är världens största tillverkare av pass. Även i Australien håller man på att utveckla teknik för digitala pass. Det finns inga digitala pass i bruk än, men i Australien verkar det ligga nära i tid att prova lösningen för resor mellan Australien och Nya Zeeland.

Vad är fördelarna med digitala pass?

De fördelar som tillverkaren lyfter fram är att om man reser utan papper kan mycket förenklas. Det leder till exempel till att köerna vid passkontroller kan bli kortare, och det är ingen risk att det blir problem för att man glömt passet hemma, eftersom man inte behöver ha med sig något fysiskt pass. Detta kommer påverka samtliga medborgare mycket positivt och resande kommer bli smidigare.

Vad är problemen med digitala pass?

Eftersom de inte finns och används än kan man inte vara helt säker på vilka problem som kan uppstå. Det man på förhand ser som problem, och som är svårigheter i utvecklingen, handlar om att de tekniska lösningarna ska vara säkra. Man behöver också ha en lösning som fungerar även om personen råkar bli av med sin mobiltelefon under sin resa.