Den digitala utvecklingen går framåt. Sådant som vi inte ens kunde drömma om eller föreställa oss när vi var barn är nu verklighet och så självklart att vi inte ens reflekterar över att det är en del av vår vardag. Vissa saker har vi dock fortsatt använda i sin traditionella form. En av de sakerna är passet. Det verkar väl tryggast och säkrast så, även om risken att man tappar bort eller bli bestulen på sitt pass är ganska stor.

Att pass självklart ska se ut som en liten bok med sidor där man får stämplar är något som kanske är på väg bort för gott. Nu håller man nämligen på att utveckla teknik som ska kunna användas för digitala pass – en form av pass som du har med dig genom din mobiltelefon. Tanken är att man ska kunna resa helt utan papper, och att det dessutom ska bli svårare att förfalska eller använda någon annans pass.

Än finns det inga digitala pass i bruk. Australien är ett av de länder som håller på att utveckla den nödvändiga tekniken, och där överväger man att snart börja testa att använda den formen av pass för resor som sker mellan Australien och Nya Zeeland. Det finns en del problem kvar att lösa innan vi kan testa det på en mer global nivå, och förmodligen ännu lite tid innan den gamla formen av pass är på väg bort. Kanske ligger det ändå närmare än vi tror, med tanke på vilken fart teknikutvecklingen har.

Tycker du det här verkar vara en intressant idé? Klicka dig gärna vidare på vår sida, vi samlar information om digitala pass här.